Mijn droom

Mijn ambitie, passie, idealen en diepste wensen


Je bent wat je diepe, bezielende wens is.
Zoals je wens is, zal je wil zijn.
Zoals je wil is, zullen je daden zijn.
Zoals je daden zijn, zal je lot zijn.


Uit de Upanishad, Indiase lessen.

Ieder mens heeft een droom. Zonder droom ben je dood. Het is mijn doel in het leven, al dan niet bewust. Het is mijn drive, mijn enthousiasme. Het zijn de idealen waarmee ik de wereld ben binnen gestapt. Het is datgene wat ik het liefste doe en wat ik daarom ook het beste kan, wat ik al deed als klein kind, waar ik altijd naar op zoek ben.

In mijn droom zitten ook heel veel stukjes van dromen van anderen, uit enthousiasme opgepakt en ingebed. Het begint met de dromen van vader en moeder. Broers, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, leraren. Als we dromen delen, communiceren we.

Een koop en een verkoop is een ontmoeting van mijn droom (dit wil ik graag) en de droom van de ander (dit wil ik graag aanbieden).

De hele wereld bekijk ik vanuit mijn droom.
In feite is er voor mij en iedereen niets anders dan de eigen droom. Het is mijn filter waardoor ik de wereld bezie. Dit filter is bepaald door de unieke combinatie van mijn eigen identiteit, mijn opvoeding en mijn geschiedenis. Iedereen kijkt dus anders naar al het andere.

Onbewust en soms ook bewust is al mijn handelen er op gericht om mijn droom zo goed mogelijk te realiseren. Het is de grote uitdaging in mijn leven om het beste uit mijn droom te halen. Naarmate dit mij beter lukt, ben ik gelukkiger, tevredener en zal het ook beter gaan.

In de loop van mijn leven stel ik mijn droom telkens bij. Mijn droom blijft zich ontwikkelen zoals het leven. tegelijkertijd is er ook een basis waarop ik blijf voortbouwen.

Voor mijn droom is in het Sprankmodel de kleur rood uitgezocht, de kleur van je hart, van je bloed, van passie, van mijn leven.

zie ook: jouw droom, de droom van de ander.
het Sprankmodel voor communicatie


Zonder dromen komen we niet verder.
Jan Klaassen

Hoe realiseer je je droom?

Schrijf op wat je echt wilt en sleutel eraan tot er pakweg een zin over is. Stop dit briefje in je zak en draag het altijd bij je. Koester het en hou je droom nog geheim zolang je je te kwetsbaar voelt.
Lees je droom, je intentie, soms hardop, denk er altijd aan, verplaats het van kledingstuk naar kledingstuk en maak een nieuw briefje als je het oude kwijt bent.
Accepteer dat het anders gaat en blijf ermee bezig. Je droom wordt werkelijkheid, ook al duurt het misschien jaren.