Als communicatie-instrument

Meer aandacht voor succesfactoren.

Door naar communicatie te kijken vanuit het Sprankmodel kom je tot ideeën en oplossingen.

Het model is goed bruikbaar bij het maken van een evenwichtig communicatieplan.

Allereerst is er de zoektocht naar helderheid. Geen ruis in je hoofd. Alles wat speelt goed zichtbaar op tafel. Dan kan er naar de dromen worden gekeken. Wat willen we echt?

Altijd is er marktonderzoek nodig, interviews met de doelgroep en andere vormen van luisteren. De droom van de doelgroep dat is 'jouw droom' in het model, de droom van de ander. Uit het communicatieplan volgt de strategie met bijbehorend budget, de investering. Is dit in verhouding tot het belang van het project, tot de doelstellingen? Is er balans? Tot slot kunnen bedrijven veel meer samenwerkingen met hun klanten realiseren.

Belangrijke winst kan geboekt worden, doordat via het Sprankmodel wordt nagedacht over motieven en belangen van zender en ontvanger, over verhoudingen en over doelstellingen. Deze afweging kan op ieder moment plaats vinden en op ieder gewenst moment worden herhaald. Bevindingen kunnen direct worden vertaald in verbeteracties. Uiteindelijk gaat het over samenwerken tussen zender en ontvanger.

Door het Sprankmodel in verschillende fases van het proces toe te passen, kan een communicatieproject permanent onderzocht en verbeterd worden.

het Sprankmodel voor communicatie


"Als er al een geheim voor succes is, dan is dat het vermogen om dingen te bekijken vanuit zowel het oogpunt van iemand anders als dat van zichzelf."
Henri Ford