Bij conflicten

Confrontatie met het sprankmodel werkt.

Ruziemakers confronteren met het sprankmodel werkt.
Niet alleen raken ze afgeleid van de focus op elkaar.
Ook blijkt al snel dat er sprake is van verschillende verwachtingspatronen. Mijn droom tegenover jouw droom. De een wil dit en de ander dat. Wat is de balans tussen die dromen? Wat investeren beide partijen om de dromen waar te maken?

Ruziemaken is soms een vorm van samenwerken. Relaties kunnen jaren achtereen al ruziënd stand houden. Maar het is treurig voor de kinderen en de omgeving. Het kost bakken met energie, uiteindelijk is dit niet op te brengen. Bovendien kan die energie ook voor de opbouw van iets moois benut worden.

Om het sprankmodel bij een ruzie te gebruiken is het nodig, dat de ruziemakers bereid zijn om samen om de tafel te gaan zitten. Dan wordt het Sprankmodel op tafel gelegd en wordt erover gesproken. Om de beurt mogen beide partijen hun zegje doen, niet over het conflict of de escalatie, maar over hun eigen dromen.

Het valt niet mee om ruziemakers uit hun emotionele welles nietes rollen te krijgen. De pijn is echt en kan in jaren opgebouwd zijn, de patronen zijn ingesleten. Telkens weer moet je ze stoppen en terug naar het Sprankmodel. Wat is je droom? Wat is je investering? Waar is de balans?

het Sprankmodel voor communicatie


Presenteren is de dialoog aangaan.
Samenwerken met je publiek.