Als evaluatie-instrument

Een soort van checklist.

Bij evaluaties is het Sprankmodel prima bruikbaar. Zijn de verschillende aspecten van het Sprankmodel aan de orde geweest? Hoe helder was het geheel? De doelstellingen, de motieven? Welke punten zijn onvoldoende belicht? In hoeverre is er goed geluisterd? In hoeverre zijn er serieuze investeringen gedaan? Is er evenwicht in het project? Wat gaat hieraan gebeuren? Waar hikt de samenwerking en waarom?

Ook bij een functioneringsgesprek werkt het Sprankmodel goed. In hoeverre sluit de droom van de medewerker aan bij de droom van de organisatie? Kan de persoon zich nog vinden in (de droom van) de organisatie? Wie investeert wat? Is er balans in de relatie? Waar gaat het goed en niet goed in de samenwerking? Wat wordt er gedeeld en wat niet?

het Sprankmodel voor communicatie


Bedenken, plannen, doen, evalueren.
Altijd valt er wat te leren.