Hoe werkt het Sprankmodel?

      In zeven stappen naar een goede samenwerking.

Het Sprankmodel voor communicatie, met de klok mee Het Sprankmodel begint bovenaan met het thema helderheid. Het loopt met de klok mee en telt zeven segmenten, thema's. Bij ieder thema kun je stilstaan en kijken of dit voldoende wordt meegenomen in een communicatietraject.

De zevende stap is samenwerken, het doel van communicatie! Vervolgens begint het model weer overnieuw met helderheid.
Zo ontstaat een permanente verbeterspiraal voor alle vormen van communicatie.
Als je aan alle elementen voldoende aandacht besteedt en blijft besteden, dan gaat je communicatie succesvol verlopen.

Met het Sprankmodel kunt u direct aan de slag, het is gratis. U kunt het model printen en toepassen.
We bieden een uitgebreide handleiding, we verkopen Sprank briefkaarten en we geven interactieve workshops over het Sprankmodel.
De Sprankkaarten kunt u uitdelen onder degenen waarmee u een communicatiesituatie wilt bespreken.

Aan de hand van het model gaat u het gesprek in.
Is er helderheid? Komt jouw droom aan bod? Mijn droom? Luisteren we naar elkaar? Investeren we? Is er balans? Hoe gaat het met de samenwerking?

Klein Sprankje hoop We geven workshops en voordrachten rondom het Sprankmodel.

Wanneer is het Sprankmodel bruikbaar?

Het model kan individueel gebruikt worden en in groepen.

Sprank Handleiding

Over het Sprankmodel en de achtergronden is een handleiding beschikbaar. Deze kunt u voor € 16,- bestellen.
Informatie over het Sprank Schrift.
het Sprankmodel voor communicatie


Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis
Gisela Redeker
hoogleraar communicatie
RU Groningen