Het Sprankmodel in groepen

In groepen ontstaat al snel een dialoog.

Het Sprankmodel is bijzonder geschikt voor gebruik in groepen. Geef alle deelnemers een Sprankkaart of projecteer het Sprankmodel, teken het model op een flip-over en geef een korte uitleg. Stel vragen. Waarover zoekt men helderheid? Wil iemand iets vertellen over zijn of haar droom? Wat zijn de dromen van de anderen? Enzovoorts.

In veel organisaties vindt men het moeilijk om de manier van communiceren bespreekbaar te maken. Doe dit eens aan de hand van het Sprankmodel. Laat om de beurt mensen iets bij de trefwoorden vertellen. Over een project en over hun rol. De discussie komt al snel op gang.

Ook kan men een van de segmenten aan een of meer deelnemers toewijzen. Het is zijn of haar taak om te zorgen dat het toegewezen onderdeel voldoende aanwezig is in de discussie, of de te maken plannen.

Op een VMBO school gebruikt men het Sprankmodel als volgt: Wat wil je worden (is het al helder voor je)? Je krijgt een proefwerk op. Hoe ga je daar mee om? Maak er je droom van (voldoende halen). We kunnen niet zonder elkaar, dus luister ook naar de ander. Hoe groot is de droom van je mede klasgenoot? Hebben we dezelfde doelen (hebben we dezelfde dromen). Ga je er tegen aan, of laat je alles op zijn beloop? Waar steek je energie in, dus waar investeer je in. Doe je de dingen goed, dan is er balans. Met wie ga ik verder samenwerken en wat is ons gemeenschappelijk doel? Tot slot, is het voor ons helder en zijn we op de goede weg?


het Sprankmodel voor communicatie


Het zachte overwint het harde.
Lao Tse

www.tekensvanleven.nl